Tweede Bedrijfswoning toch mogelijk

De eigenaar van een agrarisch bedrijf wilde graag een tweede bedrijfswoning.

BedrijfswoningHet nieuwe bestemmingsplan van de gemeente bood hem daartoe niet de ruimte. Op het moment dat het bestemmingsplan ter inzage lag, diende hij geen zienswijze in. Eigenlijk waren daarmee zijn kansen verkeken. Nadat de termijn voor inspraak verstreken was, vroeg hij PROF Consult Ruimtelijk Advies om alsnog een wijziging in dat bestemmingsplan teweeg te brengen. Hij wist dat wij de procedure goed kennen en hoopte dat wij daar alsnog gebruik van konden maken. Wij hebben hem niet teleurgesteld en hebben een bestemmingsplanwijziging voor elkaar gekregen, ook al werd dat onmogelijk geacht. De bedrijfswoning is inmiddels gebouwd.

 

Op de kaart:

Een extra aanduiding (w) was nodig om de tweede bedrijfswoning te mogen bouwen.