Bestemmingsplannen zoals u ze wilt.

Een bestemmingsplan zoals u dat de wenst, dat is ons vak. Wij doen alles om uw wensen in het bestemmingsplan te krijgen. Als het nodig is schrijven we een nieuw bestemmingsplan, analyseren een bestaand bestemmingsplan, geven een second opinion en/of schrijven een zienswijze of bezwaarschrift.


Analyse.

Wat mag ik? Wat mag niet? Wat zijn mijn rechten? Wat betekent het bestemmingsplan voor mij? Dat is vaak de eerste vraag. Wij vatten uw rechten samen in één of twee A4'tjes samen. Kort, helder, leesbaar.

 

Zienswijze en bezwaar of beroep.


U heeft het recht om uw zienswijze bekend te maken en om bezwaar in te dienen. Maar dan moet u dat wel goed onder woorden brengen en het op het juiste moment indienen. U heeft soms nog maar één kans. 

 

Een bestemmingsplan maken.

 

Voor een gemeente kunnen wij ook het bestemmingsplan opstellen. Wij hebben daarvoor alle expertise in huis.

Wanneer de gemeente u vraagt om zelf een bestemmingsplan te maken, om uw plan mogelijk te maken, kunt u ons daarvoor inschakelen. Wij maken precies het bestemmingsplan dat aan uw wensen voldoet. U kunt dat niet zelf.

 

Postzegelbestemmingsplan opstellen.

 

Een postzegelbestemmingsplan is een bestemmingsplan voor één perceel, dat voldoet aan de wettelijke eisen, dat een helder beeld schept van wat wel en niet mag en dat mogelijk maakt wat gewenst is. De bestemmingsplannen van PROF Consult Ruimtelijk Advies voldoen natuurlijk aan alle eisen.


Second Opinion.

 

Ook voor gemeenten analyseren wij bestemmingsplannen. Wij leveren u een second opinion op een bestemmingsplan dat door een ander bureau is opgesteld. Soms verzoekt de gemeenteraad hierom, wanneer zij een ontwerp-bestemmingsplan van het college van B&W krijgt aangeboden. Dit verhoogt de kwaliteit van het bestemmingsplan.