Bed en Breakfast in oude schuur

Een echtpaar beschikte over een groot huis met een grote schuur. Door het monumentale karakter van de schuur, leende het pand zich uitstekend voor bed and breakfast. Bij de vergunningaanvraag liepen zij vast in de eisen met betrekking tot parkeren, brandveiligheid, functie van het gebouw, vluchtweg, en dergelijke. Het proces was inderdaad moeizaam, mede door de houding van de gemeentelijke ambtenaren. Met de nodige volharding, hebben wij de vergunningen wel degelijk gekregen.