Wij ondersteunen de ombudsman.

Rechtvaardigheid. Dat is onze grote drijfveer.

Daarom zet PROF Consult Ruimtelijk Advies zijn expertise in ten behoeve van de Ombudsredactie van meerdere regionale kranten. Een ombudsman kan tenslotte ook niet alles weten. Wij helpen ze dan ook graag.

Veel mensen kennen inmiddels de weg naar de Nationale ombudsman of de ombudsman van de krant of organisatie. Wanneer mensen aankloppen bij de Ombudsredactie van de krant, met een probleem dat betrekking heeft op ruimte, vergunningen, planologie, milieu, energie, of verwante onderwerpen, dan vraagt de ombudsman ons om raad. Wij stellen onze deskundigheid en visie graag ter beschikking. Vaak is een oplossing eenvoudig te bereiken, maar wil men niet aan elkaar toegeven, of begrijpt men elkaar niet. Is verdere ondersteuning nodig, dan zijn er natuurlijk altijd bereid die te verlenen. Onze analyse, visie en kennis leveren inzicht in de problematiek. Inzicht biedt uitzicht op een oplossing daarvan.