Zienswijze, bezwaar en beroep.

Wanneer u het niet eens bent met het bestemmingsplan, heeft u de mogelijkheid uw zienswijze in te dienen. Daarna volgt een bezwarenprocedure bij de rechtbank. De procedures zijn aan regels gebonden, maak daar gebruik van! Of laat ons dat voor u doen. Bij elke stap kunnen wij helpen.

1. De gemeente legt een bestemmingsplan ter inzage.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor een bestemmingsplan. Zij legt vóór zij een besluit neemt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage en maakt bekend wanneer u daarop kunt reageren. In het ontwerp staat de visie van de gemeente uitgewerkt in concrete regels, die de burgers binden. De gemeente roept iedereen op om zijn of haar zienswijze hierop bekend te maken. Soms legt de gemeente het bestemmingsplan meerdere keren ter inzage. In deze fase kunnen wij u ook helpen met een analyse van het ontwerp bestemmingsplan.

 

2. U dient een zienswijze in.

 

U kunt nu een zienswijze indienen. In de zienswijze geeft u aan waar u het niet mee eens bent en hoe u dat veranderd zou willen zien. Wij kunnen daarbij helpen door te analyseren welke consequenties het bestemmingsplan voor u heeft en de gewenste veranderingen onder woorden te brengen. Wij schrijven het voor u op en houden de tijdsplanning in de gaten.

 

3. De gemeenteraad neemt een besluit.

 

De gemeenteraad besluit of zij uw zienswijze overneemt. Ook de wethouder speelt daarbij een rol. Wij kennen het politieke spel erg goed en kunnen met een juiste lobby veel voor u bereiken.

 

4. U dient een bezwaarschrift in.

 

Wanneer de gemeenteraad uw zienswijze niet deelt, kunt u na vaststelling van het bestemmingsplan een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank. Vanaf dit moment zijn uw kansen beperkt tot de in de wet aangegeven momenten: Hou die goed in de gaten! Of laat ons de procedure bewaken. U heeft 6 weken om uw bezwaar in te dienen. Deze moet goed onderbouwd zijn, liefst met veel bewijsstukken. U kunt dit bezwaar zelf opstellen, maar vergeet niet: u heeft maar één kans. U kunt het door ons laten doen, wij hebben hiermee meer dan 20 jaar ervaring. U kunt het ook door een advocaat laten doen, maar die rekent een hogere prijs dan wij (vaak een factor 2). Wij schakelen een advocaat in voor die onderdelen waar u echt niet zonder advocaat kunt.

 

5. De rechtbank doet uitspraak.rechtspraak

 

De rechtbank doet altijd een uitspraak. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld, kan de rechtbank besluiten hoe het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Vaak wordt dit echter weer in handen van de gemeente gelegd en moet de gemeente haar huiswerk overnieuw doen. In dit laatste geval gaat u terug naar punt 3: de gemeenteraad neemt een besluit ....

 

6. Onze hulp.

 

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van uw geschriften, bij analyse van besluiten en plannen, bij het lobbyen om uw doel te bereiken, bij het in de gaten houden van de termijnen en procedures. Wat u liever zelf doet doet u gewoon zelf, de rest doen wij.