Uitbreiding van een bestaand hotel

Voor de eigenaar van een hotel verzorgen wij de uitbreiding met een nieuw type kamers. Het huidige, deels verouderde, hotel kent 35 kamers. De uitbreiding met 32 kamers met meer luxe zelfstandige eenheden, betekent een behoorlijke uitbreiding van zijn aanbod; zowel kwantitatief als kwalitatief. Het hotel die hiermee meerdere type klant service.

 

Uitbreiding hotel.

Het hotel zelf bevat hotelkamers en hotelfaciliteiten. Er is echter steeds meer vraag naar de mogelijkheid om met meerdere mensen zelfstandig langere tijd in het hotel te verblijven, met de mogelijkheid om zelf te koken. Daarom wordt achter het hotel een nieuw gebouw geplaatst, waarbij elke kamer voorzien is van een douche, toilet, keuken en woon-slaapkamer. Ook de opgang is zelfstandig. Het complex wordt zo gebouwd dat gebruik gemaakt kan worden van het bestaande terrein, zonder dat werkzaamheden in de grond hoeven te worden verricht. Dit spaart kosten uit t.a.v. onder meer archeologisch en bodemkundig onderzoek (en daarmee samenhangende financiële risico's).

 

Een impressie van het ontwerp:

Wij verzorgen de planvorming, bestemmingsplanwijziging, vergunningaanvraag, lobby en overleg, aanbesteding en alle overige voorbereidende werkzaamheden.