Concurrentie tegenhouden

Natuurlijk kan concurrentie goed zijn voor de klant, maar niet altijd!

Een indoorspeeltuin werd in de fase van vergunningaanvraag al geconfronteerd met een concurrent die hetzelfde wilde proberen op minder dan 2 km. afstand. Juist de eerste maanden van het bestaan van beide indoorspeeltuinen zou daardoor ernstig bemoeilijkt worden, de eerste maanden die juist zo cruciaal zijn voor het succes van deze nieuwe voorzieningen. Wij hebben met succes de argumenten aangeleverd waarmee de tweede indoorspeeltuin het hoofd boog. Het initiatief is (voorlopig) stil gelegd. De gelijktijdige opstart van 2 concurrenten had teveel risico met zich meegebracht voor beide initiatieven.