Lobby bij de juiste instantie

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan. Zij stelt het bestemmingsplan vast. Doordat wij zelf actief betrokken zijn bij de lokale politiek, kennen wij de weg en weten wij ook dat de gemeenteraad niet de enige betrokken partij is.

Gemeenteraad.gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit verschillende politieke partijen, met elk een eigen programma en idealen. Wij oriënteren ons goed op de politieke programma's, voor wij de partijen benaderen. Dit maakt onze lobby vaak succesvol.

 

Er is meer.B&W

De gemeenteraad neemt het besluit, maar is niet de enige partij die bij het opstellen van een bestemmingsplan is betrokken. De voorbereiding vindt meestal plaats door een extern bureau van deskundigen. Deze wordt aangestuurd door de ambtenaren. De wethouder heeft de leiding over de ambtenaren, maar handelt onder verantwoordelijkheid van het college van B&W. Al deze actoren hebben een eigen verantwoordelijkheid en vragen dus om op een andere wijze te worden aangesproken.

Succesvol lobbyen vraag om inzicht in de rol van de diverse actoren en inzicht in hun agenda.