Watersportvisie Noordwijk

De gemeente Noordwijk beschikte niet zelf over een watersportvisie. Daarom heeft de Watersportvereniging Noordwijk de opdracht gegeven aan PROF Consult Ruimtelijk Advies een watersportvisie te schrijven.

In de visie wordt een beeld geschetst van de watersport in Noordwijk. Daarbij wordt ingezoomd op de mogelijkheden die het binnenwater biedt en de mogelijke vestigingslocaties voor de Watersportvergeniging Noordwijk. Deze visie is de basis geweest voor het verdere overleg tussen de gemeente en de vereniging over de meest gewenste en geschikte locatie voor hun steigers en clubgebouw.