Integere overheid

Integriteit 

 

Integriteit is geen modewoord. Integriteit is wat de burger altijd verwacht van elke politicus en van de overheid in het algemeen.

Wij kennen uw verantwoordelijkheid en gaan daar volstrekt integer mee om. Voor uw zaak, voor uw betrouwbaarheid, voor uw inwoners. Op integere wijze ontwikkelen we met u uw visie, helpen bij de communicatie, stellen plannen op of maken een eigen raadsagenda.

Netwerken, klankbordgroepen en consortia:

 

Samenwerking met inwoners kan veel vormen krijgen. U kunt werken met netwerken, met klankbordgroepen, met inloopavonden, zelfs met consortia. Wij hebben veel ervaring met het vinden van de juiste partners in deze netwerken, klankbordgroepen en consortia. Wij hebben ook veel ervaring met het leiden van openbare avonden en besloten vergaderingen. Ook kunnen wij een bemiddelende rol spelen wanneer de relatie met bijvoorbeeld een bewonersvereniging al is verstoord. Zowel het college als de raad / staten kunnen wij van dienst zijn.

 

Communicatie:

Wij organiseren inloopavonden, presentaties, hoorzittingen of andere bijeenkomsten op maat. Bijeenkomsten waar u in overleg treedt met uw inwoners en bedrijven. Ook kunnen wij optreden als bruggenbouwer met bewonersgroepen. Soms zijn wij als onafhankelijke partij beter in staat de verhoudingen weer te herstellen.

 

Projectbegeleiding:

PROF Consult Ruimtelijk Advies brengt weer schwung in vastgelopen projecten.  Wij hebben veel ervaring in het lostrekken van te traag verlopende processen. Met creativiteit en enthousiasme betrekken we bewonersgroepen, bedrijven en belanghebbenden er weer bij. Soms putten we uit ons uitgebreide netwerk om de nieuwe partner te vinden die u nodig heeft.

 

Visie:

Wij beschikken over ruime kennis en ervaring in het opstellen van ontwikkelingsvisies op een gebied of een thema als natuur en recreatie, land- en tuinbouw, economie, horeca, dorpsontwikkeling, etc. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het samenspel van wensen en mogelijkheden van verschillende actoren. Wij kiezen altijd voor een integrale benadering van het onderwerp.

 

Uitvoering:

PROF Consult Ruimtelijk Advies zorgt dat uw plannen  binnen de door u gestelde tijd worden uitgevoerd. Wij zoeken de juiste investeerders, belanghebbenden en belangstellenden. Wij verzorgen de projectplanning, projectleiding en projectmanagement. Wij brengen de juiste mensen bijeen, die uw plannen uitvoeren.

 

 

En, zoals u ook elders op de site vindt, wij verzorgen ook uw bestemmingsplan, kennisnetwerk, conflicthantering, droomsessies, etc. 

Bel vrijblijvend voor een afspraak, dan kijken we samen welk maatwerk gewenst is.